U organizaciji ORP Sračinec pozvani smo sudjelovati na znanstveno – stručnom skupu „Održiva i regenerativna poljoprivreda- novi poljoprivredni standardi!“ kao jedni od panelista. Cilj skupa je prikazati promjene trendova za budućnost kao i nove tehnike i sredstva bioodrživa u budućoj poljoprivrednoj proizvodnji.

PROGRAM

09:00-09:30 Registracija gostiju
09:30-09:50 Otvaranje znanstvenog skupa
09:50-10:15 Predstavljanje gostiju

I.
10:20-11:45 PRIMJENA TRENDOVA BUDUĆNOSTI
1. Fanon d.o.o. Petrijanec– Maro Jarnjak mag.ing.agr. izvršni direktor
– jedan od vodećih proizvođača hrane za životinje. Trenutno kao jedini GMO free proizvođač.
2.Eco agro d.o.o. Veliki Lovrečan– Doroteja Bednjenić
– uzgoj fazanske divljači i svinja Mangulica, kao takva jedinstvena je proizvodnja u Hrvatskoj.
3.Vrček, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Dalibor Vrček, Črnec Biškupečki 303
– briga za svinje rezultat je vrhunske kvalitete mesa. Kroz ciklus: hrana – otpad – energija sagrađena je i
bioplinska elektrana, gnojovku s farme kao obnovljivi izvor energije
4.PG Bistrović d.o.o., mljekara Marina – Stjepan Bistrović direktor
– modernizirana farma po principu „od polja do stola“ .vlastita proizvodnja hrane za krave, proizvodnja
mlijeka i prerada u svježi sir, kiselo vrhnje, jogurt, maslac, sirutku, polutvrde sireve s dodacima, vlasac,
paprika, dimljeni
5.BIOinput d.o.o, centar za ekološku poljoprivredu – Martina Borić, dipl.ing.agr., direktorica
– distributer certificiranih proizvoda za profesionalnu ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju.
6. Sajević d.o.o. – Slovenija, Gregor Sajević, direktor
– stočar, distributer stočne hrane, sjemena te prodaja poljoprivredne i građevinske mehanizacije

11:45-12:15 Pauza za kavu, klipić

II.
NO TILL I POKROVNI USJEVI, ZELENA GNOJIDBA
12:15-13:30
1. DÉMÉTÉR BIOSYSTEMS KFT., VL. DIRICZI ZSOMBOR– BUDIMPEŠTA,
NO TILL I POKROVNI USJEVI, ZELENA GNOJIDBA, predavač Leon Šopar
– prezentacija uzorkovanje u poljoprivredi i preporuku gnojiva. Optimizacija i kvaliteta prinosa uz efikasniji
utrošak ulaznih materijala i što manje opterećenje za okoliš.
2. HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA, Amalka Vukelić, dipl.ing.agr.
Biodinamička i ekološka obrada tla – podrivači u dugotrajnim nasadima u funkciji očuvanja mikrobiota
tla i smanjenje okretanja tla
3. KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA“ŠOPAR“ M. Središće Alen Šopar, vlasnik i predavač
Prezentacija: Proizvodnja kukuruza u No-Tillu i iskustva u proizvodnoj godini 2021./2022. (prednosti
i nedostaci)
13:30-14:00 Pauza za kavu, klipić

III.

14:00 – 15:00 – PANEL RASPRAVA
Teme: Novi poljoprivredni standardi- ekološka proizvodnja, No-till obrada tla, zelena gnojidba, plasman
proizvoda, cijene, obnovljivi izvori energije, odgovor na klimatske promjene
PANELISTI:
Sajević d.o.o. – Slovenija, Luže21, 4212 Visoko, Direktor Gregor Sajević
PG Bistrović, mljekara Marina, Vratno Gornje, vlasnik i direktor, Stjepan Bistrović
Konzerviranje voća i povrća „Šopar“ Mursko Središće, vlasnik Alen Šopar
PZ Varaždinsko povrće, Vidovec, upraviteljica, Kristina Vidaček
PZ Ludbreški kraj – upraviteljica Antonija Lenček, bacc.oec
Min.poljoprivrede, uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: Zrinka Večerić dipl.ing.agr.,
viša stručna savjetnica i Jurica Bengeri, dipl.ing.agr. viši stručni savjetnik.

15:00-15:30 Zaključak znanstveno-stručnog skupa
Završna riječ organizatora skupa