Pozdravljamo Vas sa okruglog stola na temu “Je li održiva upotreba pesticida uistinu održiva” sa 64. Seminara biljne zaštite.
Vrlo smo sretni i ponosni da se priča o promjenama. Možda trenutno nemamo rješenje za sve potencijalne probleme , no sigurni smo da ćemo razgovorom i promišljanjem do njih doći.
Veseli nas i činjenica, bez obzira na razloge, što kemijske kuće kao i Institucije počinju radit na razvoju novih ideja koje bi mogle uvelike pomoći kako konvencionalnim tako i ekološkim proizvođačima.
Globalno i dalje smo mišljenja da samo kombinacijom različitih načina proizvodnje možemo doći do optimalnih i pozitivnih rezultata.
Voljeli bi doduše da na ovim okruglim stolovima gdje se kategorički odbija mogućnost ekološke proizvodnje, zapravo i prisustvuje netko tko i proizvodi na ekološki način pa da sve bude objektivnije.
Ekološka proizvodnja uvijek će imati svoj dio u proizvodnji i uvijek će naći svog proizvođača i kupca.