Ova je godina jedna od onih godina kada ćemo zbog nepovoljnih vremenskih prilika početkom vegetacije više nego ikad trebati poraditi na imunizaciji i ojačavanju biljaka kako bi što bezbolnije i lakše prošle ovaj kritični period razvoja.

Kao spas u ovakvim situacijama dolaze aminokiseline. No ne bilo koje. Aminokiseline su kao sastavni dio svake biljne stanice, krucijalne za normalan rast i razvoj biljaka te otpornost na biljne bolesti i stresne situacije. Nije svejedno koji proizvod sa aminokiselinama dodajemo. Bitno je da su one L-konfiguracije i slobodne jer su samo takve iskoristive od strane biljaka, a upravo se takve nalaze u svim Bioinput Grena peletiranim gnojivima i proizvodima Lyso ammin i Azobios.

Aminokiseline su kao sastavni dio svake biljne stanice, krucijalne za normalan rast i razvoj biljaka te otpornost na biljne bolesti i stresne situacije.

Inače, biljka sama može sintetizirati aminokiseline i za to troši energiju. Problem nastaje kada je biljka u stresu i nije u mogućnosti sintetizirati aminokiseline u dostatnim količinama. Tada dodavanjem aminokiselina, ne samo da omogućavamo normalan rast i razvoj biljke, već i energiju koja bi se inače trošila na sintezu aminokiselina, biljka može iskoristiti za neku drugu funkciju.

Grena peletirana gnojiva
Djelovanje aminokiselina nije samo direktno na biljku. U tlu su savršeni kelati. Utječu na bolje usvajanje hranjiva, aktivatori su i prekursori raznih biljnih hormona. Zato je važno da gnojiva koja dodajemo u tlo imaju u sebi aminokiseline kao što imaju Grena peletirana gnojiva.

Aminokiseline također poboljšavaju korisnu mikrofloru na način da ojačavaju stanične stjenke koje postaju otpornije na nepovoljne uvjete. Takve ojačane stanične stjenke omogućavaju bolje usvajanje hraniva, kao i ojačavanje korijenovog sustava koji se lakše bori protiv raznih bolesti te zadržava otpornost u raznim uvjetima okoline. Ako krenemo od tla, puno smo napravili za optimalan rast i razvoj biljaka.

Najvažniji učinci aminokiselina
Neke od najvažnijih učinka aminokiselina koje se nalaze u Grena peletiranim gnojivima i proizvodima Lyso ammin i Azobios su:

Otpornost na stres – Stresni uvjeti kao visoka temperatura, suša, mraz, napad štetnika, oluje ili poplave imaju negativan utjecaj na metabolizam biljaka što se reflektira na smanjen prinos i smanjenoj kvaliteti biljaka i plodova. Dodavanje aminokiselina prije, za vrijeme i nakon stresnih uvjeta opskrbljuju biljke tvarima direktno povezanim sa fiziologijom stresa što rezultira preventivnim i oporavljajućim efektom na biljkama.
Poboljšana fotosinteza – Aminokiseline su fundamentalne za proizvodnju klorofila, povećavajući koncentraciju klorofila i povećavajući fotosintetsku aktivnost uvećavaju energiju biljke.
Utjecaj na puči – Aminokiseline utječu na otvaranje i zatvaranje puči. Otvaranje i zatvaranje kontrolira vlažnost unutar biljke kao i sadržaj ugljičnog dioksida koji je iznimno važan za kontinuiran rast.
Utjecaj na polinaciju i formiranje plodova – Aminokiseline su esencijalne za polinaciju. Povećavaju klijavost peluda. Utječu na uspješnije formiranje plodova, ojačavaju stanične stjenke za dulju sposobnost skladištenja, ubrzavaju proces zriobe utječući na okus i miris.
Imajte na umu da aminokiselina sadrže visoku koncentraciju dušika u svojoj strukturi te su na neki način i same gnojivo bogato dušikom. To treba uzeti u obzir kada kupujete dušična gnojiva Grena proizvođača. Drugim riječima postotak dušika koji je na etiketi je veći od ukupnog jer se aminokiselinski izvor ne prikazuje.

Mnogo je načina da dodate svojim biljkama aminokiseline, iako su neki bolji od drugih.

Kako dodati aminokiseline biljkama?
U tvrtki Bioinput proizvodi Lyso ammin i Azobios jedni su od najvažnijih koji sadrže mnogo slobodnih L-aminokiselina i biljnog su porijekla. Oboje možemo dodati kroz sistem za navodnjavanje, kao i folijarno. Folijarno se koriste u koncentraciji od 0,3%, dok se kroz sistem za navodnjavanje koriste ovisno o fenofazama razvoja, u dozi od 5 do 15 litara na hektar. Osim aminokiselina sadrže i dušik.

Proizvodima sa aminokiselinama u iznimno stresnim situacijama dodajemo i proizvod Alga plus koji se sastoji od 100% algi, u prahu je i iznimno vodotopiv. U sebi sadrži 18% kalija i 2% fosfora te algičnu kiselinu. Djeluje kao eliksir na biljku u stresnim situacijama.

Aminokiseline igraju jako važnu ulogu za zdravlje biljaka tako da moramo omogućiti biljkama da im imaju pristup koliko god je to moguće. Ako uzmemo u obzir da u jednoj vreći Grena gnojiva imamo vrlo visok sadržaj makrolemenata (NPK), aminokiselina, huminskih i fulvo kiselina, karboksilnih kiselina i mikroelemenata i činjenicu koliko bi nas došla jedna takva vreća kada bi sve morali posebno kupovati, uistinu možemo tvrditi da Grena gnojiva i proizvodi BIOinput-a nemaju konkurenciju na tržištu.