Asset five ima proširenu novu dozvolu na:
Lijeska, badem, orah, masline, šljive, trešnje, marelice, šumski rasadnici, ukrasno bilje i platane!!
Detaljne informacije potražite na FIS bazi
Smanjite potencijal rezistentnosti uz upotrebu Asset five sa Lecitinom ili proizvodom Strike top!