Nakon uspješne godine, zadovoljnih kupaca i vrhunskih rezultata, mi u Bioinputu ne spavamo.

Za svoje smo kupce pripremili neke nove proizvode, imamo nova iskustva sa postojećim proizvodima i novog člana tima. Obzirom da se uvijek prilagođavamo tržištu i potrebama istog, bogatiji smo za jednog vrhunskog stručnjaka na području proizvodnje voćarskih kultura (prvenstveno lijeske i oraha) i ratarstva.

Krunoslav Jakopin, mag.ing.agr. jedan je poznatijih stručnjaka na području proizvodnje lijeske. Odradili smo par predavanja na temu ekološke proizvodnje te pokaznu rezidbu, a odaziv na ovakvim vrstama predavanja bilo je odličan. Pokazne rezidbe odrađivat ćemo još tokom veljače i početka ožujka, a obavijest o terminima biti će na našim stranicama.

Isto tako obavještavamo naše vjerne kupce da smo mijenjali broj telefona, te da broj 098 797 708 koji je koristio naš bivši suradnik Markušić Željko više ne koristimo, te na tom broju ne možete više dobiti informacije o našim ekološkim proizvodima, a Bioinput d.o.o. se ograđuje od svih informacija i sredstava koja se mogu dobiti na navedeni broj.

Obzirom da se tokom godina pokazuju potrebe za različitim novim proizvodima i rješenjima u proizvodnji raznih kultura, naša je paleta u potpunosti prilagođena potrebama tržišta.

Vrlo je važno shvatiti ekološku proizvodnju ozbiljno i stručno te u takvoj vrsti proizvodnje nema brzih i jednostavnih rješenja. Znanje koje se mora uložiti je veliko, i potrebno ga je stalno nadograđivati.

Mi se možemo pohvaliti da u našoj paleti osim sredstava za zaštitu imamo i ojačivače, biostimulatore i gnojiva koja sva posjeduju certifikate kao dokaz da su dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

Ovog puta vam u tablici donosimo najvažnije proizvode na temelju naših iskustva u ratarskoj i voćarskoj proizvodnji.

Sve informacije o našim proizvodima, planovima proizvodnje te zaštite možete dobiti na našem e-mailu bioinput@andermatt.hr.

 

Vrsta proizvodnje Sredstva
Ratastvo

Grena biobase 3.8.8. S – gnojivo za jesensku primjenu

Grena biosprint 9.1.1. Ca – dušično gnojivo za početak vegetacije, dvije forme N

Grena gran semina 4.10.0 Zn – za kasnu zimsku ili proljetnu osnovnu gnojidbu

Azobios- dušik i aminokiseline

Kappabios- kalij i dušik

Borox- bor etanolamin

Lyso ammin- dušik i aminokiseline

Green code- betaini, citiokinini i klorofil

Voćarstvo

Grena life 4.6.10 – kasna jesenska ili rana proljetna primjena

Grena biobase 3.8.8. -jesenska osnovna gnojidba

Grena biosprint 9.1.1Ca – dušično gnojivo za početak vegetacije

Alga plus- alge i kalij

Lyso ammin- aminokiseline i dušik

First sun- alge, kalcij, kalij

Asset- insekticid

Ojačivači:Dominus, Boudary, Propoli, Secur zolfo, Secur 30, Secur 50, Bio 9 Rame plus, Mikroorganizmi, Blocks, Red block, Lecitina

Sve proizvode trebamo koristiti u različitim stadijima proizvodnje. Vrlo je važno poznavati kulturu i način na koji se nešto proizvodi.

Za sve detalje kontaktirajte nas.

…vrhunskim proizvodima do vrhunskih rezultata..