Iako ih uglavnom tretiramo kao štetočine, kukci su važan faktor za razvoj vrta i povrtnjaka. Njihovi zadaci oprašivanja i uništavanja nametnika te rahljenja tla, neprocjenjivi su za ekosustav. Dok su za sunčanih mjeseci aktivni i ‘u pogonu’, za vrijeme zimskog razdoblja, kukci hiberniraju. Vlasnici stanova i kuća tad se suočavaju s manjim problemima kad se kukci zavuku u pukotine, ne bi li se sklonili od vjetra i snijega. Ljetno vrijeme idealno je tako za gradnju i postavljanje nastambi za kukce, koje služe kao stanište i doprinose brojnosti kukaca u vrtu,a s druge strane, time se smanjuju izgledi da će se zavući u zidove kuća i stanova. Odlučite li sami doskočiti problemu rješavanja kukaca, za izgradnju nastambe ili hotela za kukce, preporučuje se korištenje recikliranog prirodnog materijala, poput grančica, vune, cjepanica, slame, snopova šupljih stabljiki, lišće, češeri, kora drveta i slični materijali. Hotel za kukce vežite prirodnim materijalima, a pozicionirajte ga na jug u polusjenu ili na sunce, ovisno o tome koju vrstu kukaca želite privući. Drvenu konstrukciju s krovom možete izraditi od paleta, drvenih kutija ili sanduka. Pazite da dno bude malo povišeno. Pripremite materijale koji će poslužiti kao skrovište kukcima, a bušilicom izbušite kose rupe, kako biste osigurali protočnost zraka, odnosno izbjegli stvaranje vlage. Rupe mogu biti različitih dubina. Kad složite svojevrsne police, na njih poredajte pripremljene materijale koji će služiti kao skrovište kukcima i pritom se dobro zabavite s najmlađim članovima obitelji, koje ćete tako naučiti važnu lekciju o suživotu s prirodom.