Moderna konvencionalna poljoprivreda dugoročno je neodrživa. Pretjeranom eksploatacijom prirodnih resursa, velikim količinama mineralnih gnojiva i kemijskih zaštitnih sredstava uništava se ravnoteža prirode.

Posljedice tog neodgovornog gospodarenja poljoprivredni proizvođači svjedoče danas kada uz visoka ulagana ne dobivaju proporcionalno visoke prinose. Tlo je mineralizirano i ne sadrži dovoljno organske mase kao ni humusa. Jedini medij u kojem biljka može rasti i davati maksimum svog potencijala jest upravo organska masa. To je takozvana „živa“ komponenta tla jer se u njoj odvijaju svi procesi bitni za rast i razvoj biljaka.

Integrirana poljoprivredna proizvodnja (bivša konvencionalna) prednjači te je u Hrvatskoj prisutna u više od 90 % od ukupne poljoprivredne proizvodnje. Termin konvencionalna proizvodnja, kao i način takvog gospodarenja u svijetu se više ne koristi jer je standard postala integrirana poljoprivredna proizvodnja.

Naš pristup integriranoj (konvencionalnoj) poljoprivrednoj proizvodnji je drugačiji. Nudimo pripravke novih tehnologija koji ne mineraliziraju, zakiseljavaju i zaslanjuju tlo, koji u tlo unose organsku masu i veliki postotak potpuno iskoristivih hranjiva.

Briga za okoliš i vraćanje tla u ravnotežu nam je prioritet. Naše nastojanje je svojim načinom razmišljanja i edukacijom potaknuti konvencionalne proizvođače na korištenje načela dobre poljoprivredne prakse. Stoga u ponudi imamo rješenja u vidu kvalitetnih i ekološki prihvatljivih pripravaka i gnojiva koja im olakšavaju proizvodnju i dostizanje zadovoljavajućih prinosa uz ostvarivanje cilja zaštite proizvodnih područja.