U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u petak 03.03.2023. u 10 sati, u prostorijama općine Vinica, Općina Vinica, održat ćemo predavanje:

“Ekološkoj i integrirana gnojidba i zaštita u poljoprivrenoj poizvodnji ”