U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u četvrtak 09.03.2023. u 18 sati, u prostorijama općine Donja Voća, Općina Donja Voća, održat ćemo predavanje:

“Ekološkoj i integrirana gnojidba i zaštita u poljoprivrenoj poizvodnji ”