U prostorima TKIC-a (Turističko kulturno-informativnog centra) u Ludbregu, u suradnji s Agro-turističkim klasterom i Ministarstvom poljoprivrede održali smo edukaciju o primjeni organskih peletiranih i folijarnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji.
Zahvaljujemo zainteresiranim polaznicima predavanja koji su uz izniman interes za biološka gnojiva poveli interesantnu raspravu o smanjenju konvencionalnih gnojiva i korištenju ekološki prihvatljivih praksi u poljoprivrednoj proizvodnji.