LAG ,,Strossmayer“ u petak, 14. veljače 2020. godine u 18 sati u prostorijama LAG-a na adresi Splitska 21, Đakovo, organizirao je predavanje o ekološkoj gnojidbi i zaštiti ratarskih kultura.

Sudionici su imali priliku steći ili proširiti znanja o ekološkim zaštitnim i sredstvima za gnojidbu za ratarske kulture koje je prezentirala Martina Borić, dipl.ing.agr. koja im je bila na raspolaganju za sva eventualna pitanja.

Hvala dragim ekološkim proizvođačima koji su došli i poslušali novosti u ekološkoj poljoprivredi.