Opis

Sredstvo za jačanje bilja na bazi smeđih algi (Ascophyllum nodosum). Biljka dobro prihvaća hranjive tvari kad sredstvo pomiješamo s kiselim i lužnatim sredstvima. Služi za oporavak biljaka u stresnim situacijama. Ekstrakt od morskih algi umanjuje djelovanje krastavosti, opskrbljuje biljke s potrebnim elementima u tragovima te ostalim važnim tvarima što jača kultivirane biljke. AlgoVital biljkama daje
ugljikohidrate i elemente u tragovima.
AKTIVNA TVAR: smeđe alge (Ascophyllum nodosum)
STANDARDNA DOZA: Voćarstvo 4 – 5 L/ha Vinogradarstvo 4 L/ha Povrćarstvo 4 L/ha
Posebna primjena kod jezgričavog voća – smanjuje krastavost voćaka u vremenu diobe stanice: 4
tretmana u kritičnoj fazi sa 3–5 L/ha
PAKIRANJE: 1 L, 10 L, 25 L