Opis

Asset five najnovija je formulacija piretrina u posebnoj formulaciji koja štiti aktivnu tvar piretrin od pretjerane osjetljivosti na svijetlo i toplinu. Proizvod jedini u Europi sadrži koncentraciju od 5%, te registrirane namjene najopširnije od svih proizvoda gdje je aktivna tvar piretrin.

Koristi se za velik broj kultura i štetnika te ima kontaktno djelovanje. Dozvoljeno ga je koristiti 3 puta tokom vegetacije uz razmak tretiranja od 7 dana.

Proizvod je dozvoljen za korištenje u biodinamičkoj proizvodnji.