Opis

Proizvod je u dugogodišnjoj praksi pokazao odlično djelovanje na imunitet same biljke, te biljka postaje otporna na plamenjaču i pepelnicu. Koristimo ga u svim povrtnim kulturama i na koštićavom voću.
Najčešće se koristi prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,4 %. Registriran kao organsko dušično gnojivo.