Opis

BMV je mikrobiološki proizvod koji poboljšava kakvoću tla na način da stvara nepovoljne uvjete za razvoj štetnika. Na taj način smanjuje se pojava nekih štetnika koji u tlu mogu napraviti velike štete, kao što su žičnjaci, grčice hrušta te sve oblike štetnika koji prezimljuju u tlu.