Opis

Ethanolamin bor u kombinaciji sa zelenim algama. Koristiti prije cvatnje za bolju oplodnju te apsorpciju kalcija. Bor je izuzetno važan element u procesu cvatnje i oplodnje pa ga dodajemo prije cvatnje. Kod koštičavih biljaka i lijeske proizvod se koristi na kraju vegetacije. Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,15- 0,25 %.