Opis

Chitosano je monosaharid koji se sastoji uglavnom od monomera glukozamina, a koji se ekstrahira iz hitina koji je prisutan u ljusci rakova kroz proces deacetilacije. Temelji se na hidrokloridu, potpuno prirodnom i savršeno topljivom u vodi. Chitosano hidroklorid je prirodni elicitor, što znači da potiče snažnu reakciju samoobrane biljka prema gljivicama i patogenim bakterijama. Nadalje, Chitosano poboljšava klijavost sjemena i povećava otpornost biljaka na negativne abiotske čimbenike (vrućina, stres, itd.). Koristi se u oplodnji, poboljšava razvoj korijena i potiče biljku na veću otpornost na nematode, bakterijske i gljivične napade. Chitosano održava biljku zdravijom i otpornijom, pozitivno utječe na kvalitetu i količinu uroda.