Opis

Dominus je organsko tekuće gnojivo sa dušikom.

Sastav:

Organski dušik (N) 3%

Organski dušik (N) topiv u vodi 3%

Ugljik (C ) organskog porijekla 10 %

Dominus u svom sastavu između ostalog ima kalijeve spojeve, fosfor, željezo kalcij te najvažnije biljne tvari (nimbidna kiselina)koje stimuliraju biljne obrambene reakcije na biotičke i abiotičke utjecaje.

Posebno je dizajniran kako bi smanjio stres kojem je biljke izložena tokom vegetativnog razdoblja. Korištenje proizvoda utječe na aktivne komponente biljke koje služe za vlastitu obranu biljke. Može se koristiti folijarno i fertirigacijom.

Dozvoljeno je korištenje u ekološkoj proizvodnji.

Primjena: Folijarno 300-500 grama na 100 litara vode

Fertirigacijom: 2-8 kg /ha

VAŽNO

Na niskim temperaturama Dominus se nalazi u krutom stanju što nikako ne utječe na djelotvornost proizvoda. Preporuka je skladištiti proizvod na temperaturi od 20 ̊i dobro protresti prije upotrebe.