Opis

Gnojivo koje sadrži klorofil A i B, smanjuje klorozu. Posebno dobro služi po zimi za zelenu boju. Sadrži mikroelemente Fe, Mn, Mo, B. Važnost proizvoda je što biljka ne treba koristiti energiju kako bi proizvela klorofil, pa u stresnim situacijama kada je proizvodnja otežana, korištenjem ovog proizvoda omogućavamo da se procesi u biljci i dalje nesmetano odvijaju. Koristi se folijarno u koncentraciji od 0,2-0,4 %.