Opis

Tekući biostimulator koji sadrži 3% N te poliamine i aminokiseline za brži rast korijenovog sistema. Iznimno jak biostimulator. Koristi se u zatvorenim prostorima u početku vegetacije da pomogne biljkama bolje se ukorijenit i počet rast. Doze za navodnjavanje su 25 l/ha razrijeđeno u 1000 litara vode. Folijarno 2 l/100 litara vode.