Opis

Organsko gnojivo biljnog porijekla. N:K 3:6
Visok udio kalija rezultira povećanjem udjela šećera, intenzivniju boju, ujednačeniju veličinu, veće plodove.
Irigacijom: povrće i cvijeće 2-3 kg / 1000 m² nakon presađivanja svakih 20 dana, voće 2-3 aplikacije 20-30 kg /ha
Folijarno: 250 -300 grama na 100 litara vode