Opis

Micro MZ gnojivo od ekstrakta algi topiv u vodi u kombinaciji sa manganom (Mn) i cinkom (Zn).

SASTAV

Ekstakt algi topiv u vodi………………..20%

Mangane (Mn)kelatiran sa EDTA……..0,5%

Cink (Zn) topiv u vodi……………………1,5%

Proizvod stimulira najvažnije enzimatske procese, utječe na sintezu proteina, povećava produktivnost fitohormona, utječe na fotosintezu i procese respiracije.

Utječe na hormonske procese, kontrolira manjak mikro elemenata.

Proizvod se može aplicirati u bilo kojoj fazi razvoja biljaka, od početka vegetativnog porasta pa sve do kad biljaka ima dovoljno lisne mase kako bi se omogućila pravilna asimilacija.

Folijarno tretiranje najvažnije u fazi razvoja u rasta biljke. Ponoviti ako je potrebno.

Kelatni oblik je onaj koji je biljkama vrlo dostupan.

Cink je važan za proizvodnju auksina , dok je magnezij važan za proizvodnju proteina.

Dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji.

Za dodatne infnormacije kontaktirajte nas.