Opis

Ojačava biljke za otpornost od lisnih uši, maslinove muhe i sl.
Kategorija: ojačivač bilja
PRIMJENA: Oliveg jača i aktivira prirodne obrambene mehanizme biljaka protiv štetnih organizama (lisne uši, bijele mušice, štitaste uši, ličinke Lepidoptera i Diptera i grinja) kroz fiziološke, fizičke i mehaničke procese.
DJELOVANJE: Oliveg ometa ponašanja štetnika prilikom hranjenja, mijenja apsorpciju kolesterola, poboljšava prirodnu otpornost biljaka.
AKTIVNA TVAR: sojino ulje 50.5%, kuminovo ulje 3.3%, koformulanti
100%
FORMULACIJA: tekuća suspenzija
STANDARDNA DOZA:
300-350ml /100 L vode
Po potrebi ponovite svakih 4-10 dana prema potrebama usjeva.
Ne preporuča se miješati sa snažno alkalnim proizvodima (pH> 8.5).
Ne preporuča se miješati s proizvodima na bazi sumpora i s proizvodima na bazi bakra.