Opis

Bakar oksiklorid 30 %, Bor 0,5 %. Bakar oksiklorid koji smanjuje potrebe biljke za bakrom te ima popratno djelovanje koje daju svi bakreni proizvodi. Korištenje bakrenih proizvoda vrlo je važno (pogotovo kod koštićavog voća) i svih višegodišnjih kultura nakon vegetacije ili prije kretanja vegetacije jer se na taj način smanjuje infektivni potencijal za iduću vegetaciju. Proizvod zbog sastava mikroelemenata dobro djeluje na kondiciju biljke, te biljka nema negativnih nuspojava koje ima kod korištenja bakrenih pripravaka. Folijarno na voćne vrste 2-2,6 kg/ha u 500-700 litara vode; masline: 2,8-3,3 kg/ha u 500-700 litara vode; povrće i jagode: 2,5-3 kg /ha u 500-700 litara vode.