Opis

Sumpor 40 %.

Osim što se korištenjem proizvoda nadoknađuje nedostatak sumpora, proizvod posredno djeluje na pepelnice i grinje.

Folijarno: voće 400-800 grama /100 litara vode, Masline 500-800 grama na 100 litara vode, povrće 300-800 grama na 100 litara vode.