Ove godine sudjelovali smo na Međunarodnom susretu vinogradara i vinara Sabatina 2021 – u Cavtatu.

Predstavili smo se sa paletom naših proizvoda svim zainteresiranim vinarima koji teže proizvodnji vina na održivi način i žele doprinijeti očuvanju proizvodnog prostora i okoliša.

Stručni program Sabatine 2021. osmišljen je u suradnji s organizatorima: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Osijek, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, Sveučilište u Splitu, Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, Federalni agromediteranski zavod Mostar, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez Zagreb, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar, Udruga vinara Konavala i Hotel Croatia Cavtat.

Na Sabatinu 2021. sa svojim proizvodima odazvali su se gotovo svi vinogradari i vinari koji su stalni sudionici Sabatine.