Moto kojim se vodimo sadrži pet ključnih riječi od kojih svaka ima prvo mjesto a one su:

 • kvaliteta,
 • konkurentnost,
 • kvantiteta,
 • konstantnost,
 • korektnost

Što radimo za naše korisnike u BIOinputu?

Ono što radimo i što nudimo svodi se na četiri bitna elementa:

Prodaja

 • Uvozimo i distribuiramo proizvode najnovijih svjetskih tehnologija koji služe u procesu proizvodnje ekološkim i integriranim poljoprivrednim proizvođačima te svim proizvođačima koji žele proizvoditi hranu bez rezidua (tj. bez ostataka djelatnih tvari iz pesticida).

Savjetovanje

 • Poljoprivrednim proizvođačima omogućiti adekvatne informacije kroz savjetovanja i predavanja da proizvedu zdravu, kvalitetnu i konkurentnu hranu koristeći kvalitetne pripravke u pravo vrijeme. Savjetovanje po pitanju ishrane biljaka na temelju adekvatnih naliza te savjetovanje po pitanju zaštite bilja koja se temelji prvenstveno na obrambenim mehanizmima same biljke jačajući ju da se sama odupre patogenima.
 • Omogućiti sadašnjim zainteresiranim konvencionalnim proizvođačima informacije kako i kada prijeći na ekološki način proizvodnje, pratiti ih proizvodima i savjetovanjem kroz cijeli proces njihove poljoprivredne proizvodnje, te im na kraju pomoći naći adekvatne kupce za te proizvode. Mogućnost dogovora otkupa.

Jačanje lokalnih OPG-ova

 • Stvoriti brand. Okupiti poljoprivredne proizvođače određenog kraja (OPG-ove) koji proizvode hranu po točno propisanim pravilima brand-a i omogućiti ljudima prodaju takve hrane na dostupnim mjestima u svakom gradu (npr. Gradska tržnica, shopping centri i slično).
 • U konačnici cilj je stvoriti brand koji je vjerodostojan po pitanju podrijetla, načina proizvodnje i kvalitete hrane. Brand koji brine i daje točne i transparentne informacije sa motom: LOKALNO, SVIJEŽE I BEZ OSTATAKA PESTICIDA.

Edukacija konzumenata

 • Konzumente bi trebalo educirati što je to zapravo „zdrava hrana“ i na koji način se ona proizvodi. Približiti zdravu hranu (ne nužno samo ekološku) svim kupcima sa motom: ZDRAVA HRANA DOSTUPNA SVIMA.

Kretanjem u svaku poljoprivrednu proizvodnju iznimno je važno krenuti zdravo.

Što to znači? Prije svega, upotrebljavati samo i isključivo zdravi sadni materijal koje sijemo ili sadimo u za to kvalitetno pripremljene supstrate. Svaka etapa u poljoprivrednoj proizvodnji jednako je važna, no mi smo se odlučili za dvije po našem mišljenju presudne. Ishrana bilja i zaštita.

Ishrana i zaštita bilja u velikoj su korelaciji. Ukoliko se za naše usjeve brinemo od samog početka te biljkama pružamo optimalne uvijete za dobar start, velika je šansa da će se biljka sama oduprijeti bolestima. Brinimo o specifičnim potrebama biljke ovisno o fenofazi dajući joj maksimalno i na taj način olakšavamo stresne situacije jačajući biljku. Dokazano je kako se biljke u 80-90 % slučajeva same mogu obraniti od napada bolesti. No za to je potrebno brinuti o njima.

Previše se često biljke „liječe“ pesticidima, a premalo se njeguju. Pesticidi nisu tvari koje liječe biljke. To su kemijska sredstva koja ubijaju gljivična ili bakterijska oboljenja kao i insekte. Pri tome biljku dodatno oslabljuju i narušavaju prirodnu ravnotežu u životnom prostoru. Vrlo je slično kod ljudi. Ukoliko u sebe ne unosimo hranu koja nam brine o imunitetu, postanemo bolesni te posežemo za raznim antibioticima ili drugim lijekovima.

Važno je poznavati novije i sofisticiranije pripravke na tržištu, primijenit ih u pravo vrijeme i u pravim količinama. Nije smo potrebno kupiti aminokiseline, razne mikro elemente, razne prirodne biljne hormone, alge. Treba znati kada ih, u kojem omjeru i u koju svrhu treba primijeniti.

Mi smo tu za vas ukoliko trebate pomoć!.