Nema čudotvornog sredstva koje rješava bolesti i štetnike u poljoprivredi. Jednostavno nema. Nema ni kemijskog sredstva koje može kao od šale eliminirati biljne bolesti i štetnike pa tim više čudi potražnja za takvim proizvodima u ekološkoj proizvodnji.

Ukoliko želite proizvoditi na ekološki način morate promijeniti način na koji razmišljate o proizvodnji. Naime, ne možemo pristupati ekološkoj proizvodnji na isti način na koji pristupamo konvencionalnoj i očekivati odlične rezultate.

Odlične rezultate možemo očekivati i postići samo kontinuiranim, strpljivim i stručnim pristupom proizvodnji. Takav pristup uključuje odabir pravih terena za određenu kulturu, odabir zdravog sadnog materijala te otpornih sorata, pravilnu gnojidbu i preventivan rad na smanjivanju potencijalnih problema sa nametnicima, najviše iz razloga jer nam je kurativan pristup vrlo ograničen.

Odabir otporne sorte osim što omogućava veći prinos, smanjuje i količinu prskanja te tako smanjuje i ukupni trošak u proizvodnji.

Strategije zaštite i pravilna ishrana izuzetno je važna. Doista ne postoji magični proizvod koji će vam odjednom i nakon svega jednog korištenja dati zadovoljavajuće rezultate.

Bioinput d.o.o. radi isključivo vodeći se strategijama u proizvodnji. Svaki proizvod koji koristimo ima za to određenu i smislenu funkciju. Način, vrijeme i koncentracija/doza prilagođavaju se vremenu tretiranja, sorti, vrsti biljke koju uzgajamo kao i specifičnosti nametnika na kojeg djelujemo.

Najveći problem s kojim se susrećemo u savjetovanju i prodaji naših proizvoda je nedostatak znanja.

Proizvode koje koristimo u strategijama proizvodnje međusobno izmjenjujemo te njihovo pravilno korištenje i adekvatno vrijeme daje vrhunske rezultate.

Proizvodi koje koristimo u strategiji proizvodnje su:

Proizvod Namjena
Bio 9 rame plus U jezgričavom voću pojačava i produljuje djelovanje bakrenih proizvoda (krastavost i ostale gljivične i bakterijske bolesti). Odličan za paunovo oko u maslinama i plamenjaču u vinogradima. Isto tako u povrtlarskim kulturama zamjenjuje bakrene proizvode jer ima dulje djelovanje i vrlo niski postotak bakra. Vrhunska barijera na površini lista i u području stanične stjenke, čije se aktivne tvari postepeno otpuštaju sa nosača. Nano tehnologija.
Lecitina Jedini proizvod koji sadrži 80 % aktivne tvari i djeluje kao okvašivač koji se koristi sa kontaktnim sredstvima i fungicid. Djeluje na jačanje staničnih stjenki i opću kondiciju biljke.
Red block Kada se udruže crvene alge, jod i biljni hormoni dobivamo proizvod koji djeluje na jačanje biljaka na gljive truležnice. Djeluje preventivno i kurativno.
Blocks Vrhunski preventivni i kurativni proizvod koji djeluje na biljne bolesti.
Propoli Proizvod sa aktivnom tvari propolisa. Proizvod ima djelovanje kao fungistatik i bakteriostatik, zaustavlja daljnje širenje gljivica i bakterija. Djeluje na imunitet biljaka te ih čini otpornijima na razna djelovanja. U kombinaciji sa proizvodima na bazi sumpora odlično radi na prevenciji pepelnice i drugih gljivičnih bolesti.
Zeolite Proizvod koji koristimo u strategiji zaštite u kišnim godinama zato što proizvod upija vlagu. Osim toga djeluje na bolju izmjeni hranjivih tvari.
Siltop Jedini silicij na tržištu koji ima mogućnost ulaska u stanicu te ojačava ovojnicu svake stanice i time onemogućava ulazak gljivica. U Kombinaciji sa ostalim proizvodima stvara savršenu obranu od gljivičnih bolesti.
Lyso ammin Aminokiseline, dušik i hormoni koji djeluju na jačanje biljaka. Nužne u svim stresnim situacijama te u intenzivnijim porastima.
Alga plus Algična kiselina, kalij (18%), biljni hormoni.
Green code Aminokiselina, citokinini, betaini, giberelini, smeđe alge, mangan, molibden, bor. Proizvod koji je iznimno važan za sve situacije gdje je proizvodnja klorofila iz bilo kojeg razloga otežana. Povećava broj cvjetova, plodova i ujednačava veličinu plodova.
Kappabios, Azobios, Team F Proizvodi koje uključujemo u svaku ozbiljnu proizvodnju kroz sistem navodnjavanja. Osim hranjiva sadrže veliku količinu organske tvari i ugljika koji je hrana za mikroorganizme tla.
Mikroorganizmi Proizvod koji korisnim bakterijama djeluje na stvaranje nepovoljnih uvjeta za razvoj štetnim mikroorganizama kako u tlu tako i na površini.

Osim navedenih proizvoda, koje najčešće koristimo preko lista (folijarno) ponovno naglašavamo važnosti korištenja kvalitetnih i učinkovitih peletiranih gnojiva kako bi tlo bilo kvalitetno i zdravo. Osim što u Grena gnojivima imamo dušik, fosfor i kalij, gnojiva jedina na tržištu sadrže AMINOKISELINE, HUMINSKE i FULVO KISELINE te MIKROELEMETE. Sva ta svojstva gnojiva su važna, zato što specifično djeluju na strukturu tla, poboljšavajući organsku masu, djelujući na vodozračni sistem tla, dovode u ravnotežu sastav mikroelemenata tla i još mnogo drugih pozitivnih učinaka. Potrebno je znati da nije toliko važan postotak nekog hranjiva (NPK) koliko je važna činjenica da li se to hranjivo otapa i da li je podložno ispiranju, te kako je dugo dostupno biljci. Gnojiva Grena se NE otapaju, NE ispiru, NE degradiraju tlo, POSTEPENO se otpuštaju razgradnjom organske tvari, HRANE mikroorganizme tla, poboljšavaju strukturi tla, NE sadrže korove ni bakterije kao ni gljivice. Dobivena su potpuno prirodnim putem bez dodavanja gelova ili drugih supstanci te obogaćuju tlo na prirodan način.

Pozitivan učinak korištenja Grena gnojiva zapravo je vidljiv nakon druge godine kada tlo postaje kvalitetnije te samo takvo tlo daje veće i kvalitetnije prinose.

Javite se našem stručnom timu na bioinput@andermatt.hr koji će Vam rado pomoći proizvodnji vaših zdravih usjeva.