Od ove godine na tržištu postoji biološki insekticid na bazi prirodnog piretrina (na 100 grama proizvoda dolazi 4,00 grama čistog piretrina).

Tvrtka BIOinput na tržište je izbacila ASSET, prirodni insekticid u tekućem stanju koji djeluje protiv mnogih insekata pretežito putem kontakta, što u početku izaziva paralizu, a zatim smrt štetnika.

ASSET karakterizira vrlo brzo djelovanje i kratko trajanje što ga čini neophodnim kod metoda integriranog biološkog suzbijanja.

Tretman u večernjim satima

Tretiranje ovim sredstvom se vrši kod prve pojave štetnika, po mogućnosti navečer i općenito u najranijim, najsvježijim satima dana, a obavljaju se pumpama velikog pritiska, pažljivo prskanje cijele biljke/kulture koje treba zaštititi, a posebno donju stranu listova. Poželjno je vršiti dva tretiranja u razmaku od dva do tri dana. Eventualno ponoviti po proteku sedam do osam dana protiv slijedećih generacija.

Registracija ovog proizvoda je na tržištu za velik broj štetnika, a neki od najvažnijih ističemo u tabeli.

Vrsta bilja i/ili uvjeti primjene Ciljani štetni organizmi Vrijeme primjene Broj primjena

Količina primjene

(L/ha)

Voda (L/ha)

Karenca

(dana)

Vinova loza Američki cvrčak (Scaphoideus titanus) Na početku pojave ličinki 2 puta u razmaku od 7 dana 0,7-1 L 1000 L 2 dana
Šljiva Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava) i Crna šljivina osica (Hoplocampa minuta) Na početku pojave štetnika 2 puta u razmaku od 7 dana 0,7-1 L 1000 L 2 dana

Lijeska

Badem

Orah

Lisne uši (Aphididae),

Stjenice

(Phylus coryli)

Na početku pojave štetnika 2 puta u razmaku od 7 dana 0,7-1 L 1000 L 2 dana

Lijeska

Badem

Orah

Medeći cvrčak

(Metcalfa pruinosa)

Na početku pojave štetnika 2 puta u razmaku od 7 dana 1 – 1,2 L 1000 L 2 dana
Platana Mrežasta stjenica platane (Corythuca ciliata) Na početku pojave štetnika 2 puta u razmaku od 7 dana 0,7-1 L 1000 L 2 dana

Ono što je izrazito važno i daje nadu ekološkim proizvođačima šljivelijeske vinove loze jest djelovanje insekticida na neke od najvažnijih i do sada nerješivih insekata na spomenutim kulturama.


Asset pripravak protiv štetnika

Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava) i crna šljivina osica (Hoplocampa minuta) smatraju se najvažnijim štetnikom šljive. U ekološkoj proizvodnji do sada nije postojao adekvatan način za suzbijanje ovog štetnika.

Ukratko ćemo spomenuti životni ciklus i način suzbijanjašljivinih osica.

Osice prezime u tlu u obliku ličinke. Odrasli oblici izlijeću tek kada površinska temperatura tla dosegne 10 °C. U vrijeme cvatnje osice dolete na šljivu gdje se hrane nektarom i peludom. Ženka polaže jedno jaje na u listić čaške poluotvorenih ili otvorenih cvjetova. Jedna ženka odloži četrdesetak jaja.

Jedna gusjenica napada četiri do pet plodova

Iz jaja izlaze ličinke u vrijeme završetka cvatnje te se ubušuju u plodnicu. Pagusjenica izgriza tkivo ploda i prelazi iz jednog u drugi plod tako da zapravo jedna gusjenica napadne četiri do pet plodova. Za 15 do 20 dana pagusjenica završava svoj razvoj te ili padne zajedno s plodićem u kojem se nalazi na tlo ili se na tlo spušta po niti. Zavuče se u tlo i tu prezimi. Jedna od mogućnosti je i utjecanje na ličinke u tlu pomoću sredstva Artis.

Rana crvljivost plodova, primjena nakon cvatnje

Ukoliko na bijelim ljepljivim pločama utvrdimo da je prekoračen prag štetnosti, u suzbijanje krećemo u precvjetavanju, kad otpadne većina latica. Šljivine osice uzrokuju tzv. ranu “crvljivost” plodova. Prljavo bijele pagusjenice nalazimo u plodovima već kada su veličine omanjeg lješnjaka. Tako napadnuti plodovi otpadaju još dok su veliki kao glavica pribadače pa do veličine od 4 do 5 mm. Na otpalom plodu se vidi izlazna rupa.

Tretman u vinogradima

Način suzbijanja američkog cvrčka napisan je u “Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree MLO” (NN. 7/13). U vinogradima se provodi na ličinkama i odraslim oblicima u najmanje dva tretiranja:

  1. prvo tretiranje provodi se nakon cvatnje u prvoj polovici lipnja do trećeg razvojnog stadija ličinke,
  2. drugo tretiranje provodi se početkom srpnja, tj. dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja,
  3. treće tretiranje provodi se krajem srpnja ili početkom kolovoza, ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri i više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.

Proizvod ASSET mogu koristiti samo profesionalni korisnici.

Za sve detalje, koncentracije i konkretna pitanja obratite se tvrtki BIOinput na brojeve telefona: 091/602-4930 ili 098/797-708. Više informacija možete naći na web stranici.

Autor: Martina Borić dipl.ing.agr., Foto: bigstockphoto.com, Gallkos