Moglo bi se reći da je riječ prskanje kontradiktorno ekološkoj proizvodnji, no to uistinu nije tako. Bez obzira o kojoj se vrsti proizvodnje radilo, zimsko prskanje voćaka i primjenjivanje ostalih radova prije kretanja vegetacije preporučljivo je kako bismo smanjili infektivni potencijal prezimjelih bolesti i štetnika.

Proizvođači voća, kao i vinogradari, nakon rezidbe obavljaju zimsko “kupanje” biljka bakrenim preparatima. Temperature za to moraju biti iznad 5 stupnjeva Celzijusa te vrijeme mora biti mirno.

Najranije zimsko prskanje koštičavog voća


Secur 30 – proizvod na bazi bakra

Najranije krećemo u zimsko prskanje koštićavog voća (breskva, nektarina, trešnja, šljiva). Pri tom je važno pratiti razvojni stadij pupova kako bi u fazi bubrenja pupova pravovremeno izvršili prskanje primjenom bakrenih pripravaka. Tom mjerom preventivno se suzbija kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) te rogač šljive (Taphrina pruni).

Jezgričavo voće kreće kasnije pa je i primjena bakrenih preparata kasnija. Primjenom bakrenih pripravaka u ranim fenofazama jabuke i kruške saniraju se rane od rezidbe te preventivno štiti od ranih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).Osim toga zaštita bakrenim pripravcima obavezna je u nasadima jezgričavog voća u kojima je proteklih sezona evidentirana bakterijska palež (Erwinia amylovora). Koje pripravke preporuča tvrtka Bioinput, pogledajte u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Proizvodi na bazi bakra tvrtke Bioinput i njihove koncentracije za tretiranje prije kretanja vegetacije:

Cuprum MZ WP formulacija

(bakar-oksiklorid) 25,3%+ Mn+Zn. Sastoji se od posebnih mikrodijelova koji se lako asimiliraju.

0,4-0,5%

Secur 30

(bakar-oksiklorid) 30%+bor+magnezij

Folijarno: voćne vrste i vinogradi 2-2,6 kg/ha u 500-700 litara vode; masline: 2,8-3,3 kg/ha u 500-700 litara vode; povrće i jagode: 2,5-3 kg /ha u 500-700 litara vode

Secur Politiglia

Bor (B) 2%
Bakar (Cu) 20%

Folijarno na voćne vrste 2,8-3,3 kg/ha u 500-700 litara vode; vinogradi 2,8-3,3 kg/ha uz 500-700 litara vode; masline: 3,5-4 kg/ha u 500-700 litara vode; povrće i jagode: 2,5-3,5 kg /ha u 500-700 litara vode.

Nakon otvaranja pupova na koštičavom voću ne primjenjivati bakrene pripravke zbog moguće fitotoksičnosti. Ukoliko su se pupovi na koštićavom voću počeli otvarati umjesto bakra koristiti proizvod Mikroorganizmi u koncentraciji 1%.


Sredstvo Dominus

Mikroorganizmi stvaraju fizičku barijeru te onemogućavaju prodor gljivica ili bakterija u biljku pogotovo u vrijeme cvatnje. To je izuzetno važno ako je kišovito. Tretiranje treba provesti prije kiše.

Zbogom žičnjaci, rovci, grčice hrušta

Za pripremu tla za korjenasto povrće ove je godine plasiran proizvod Artis na bazi gljivice Arthrobothrys oligospora koja u tlu stvara nepovoljne uvijete za razvoj štetnika promovirajući razvoj biljaka te one vrlo brzo prelaze osjetljivu fazu.

Koristi se u količini 1,5 kg na hektar, a potrebno ga je inkorporirati u tlo prije sadnje. Najbolji rezultati postižu se ako se proizvod primjeni mjesec dana prije sadnje.

Uljana repica i zaštita od štetnika

Uljana repica u ovo doba pa nadalje može imati posjetitelje u vidu raznih štetnika.

Tablica 2. Imena štetnika, vrijeme pojave te sredstva koja djeluju na jačanje biljne otpornosti

Štetnik Vrijeme pojave Sredstvo

Proljetne pipe – velika i mala proljetna pipa

Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchuspallidactylus

Najraniji proljetni štetnici uljane repice. Nanose slične štete kao i pipa terminalnog pupa. Odrasle odlažu jaja već u veljači. Ličinke se ubušuju u peteljke i žile lista, te u stabljiku.

Asset 0,8-0,1 %

Boundary0,4%

Dominus 0,4%

Repičin sjajnik

Meligethesaeneus

Napada uljanu repicu u vrijeme razvoja cvjetnih pupova. Odrasli sjajnicidolaze s prezimljenja na usjev repice u ožujku.

Asset 0,8-0,1 %

Boundary 0,4%

Lisne uši

Brevicorinaebrassicae

U nekim godinama mogu prouzročiti velike štete. Periodični štetnici.

Asset 0,8-0,1 %

Boundary 0,4%

Dominus 0,4%

Za sva pitanja i informacije o važnim i ekonomski značajnim bolestima i štetnicima raznih kultura te o mogućnostima njihovih suzbijanja u ekološkoj proizvodnji obratite se s povjerenjem stručnim agronomima u tvrtki Bioinput d.o.o. koji će vam uz pomoć višegodišnjeg iskustva pomoći u rješavanju vaših problema.