U ranim jutarnjim satima u Antunovu je održana edukacija – radionica rezidbe i prezentacija ekoloških sredstava za gnojidbu i zaštitu lijeske.
Naš dugogodišnji iskusni agronom Krunoslav Jakopin održao je pokaznu radionicu rezidbe lijeske na dvije najčešće zastupljene sorte u hrvatskim nasadima – rimski i istarski.
Nakon toga u prostorijama LAG-a Dunav Vuka, u Poduzetničkom centru Antunovac održana je prezentacija o dostupnim sredstvima za ekološku gnojidbu i zaštitu lijeske.
Zahvaljujemo LAG-u Dunav Vuka na organizaciji ovako posjećenog događanja i animaciji velikog broja zaineresiranih proizvođača.