Hranjiva u Grena gnojivima, pošto su vezana za organsku tvar, nisu podložna ispiranju i postepeno se otpuštaju. Dokazano je raznim testovima da se mineralna gnojiva iskoriste svega 20%, što u prijevodu znači da ukoliko u proljeće koristite neko mineralno gnojivo koje ima npr. 27 % dušika, vaša biljka zapravo iskoristi svega 5,4 %, sve ostalo se ispere. Drugim riječima, ukoliko koristite Grena biosprint Ca 9.1.1. vi iskoristite 9 % jer je dušik u ovim gnojivima vezan i postepeno se otpušta te ga biljka prima u manjim količinama kroz duže vrijeme. Osim toga, nosač u organskim gnojivima je organska masa kojom obogaćujete tlo, dok je u mineralnim nosač kamen. Kad sve zbrojite i oduzmete, izbor je jasan. Dugogodišnjim korištenjem Grena gnojiva, ne samo da ispravno hranite svoje usjeve, već radite na plodnosti i kvaliteti tla.