U suradnji s Udrugom voćara Međimurske županije, u prostorima izletišta Goričanec, u 18h Andermatt Bioinput organizira predavanje na temu:
“Ekološka i integrirana zaštita i gnojidba u proizvodnji jabuka”