Opis

Zlatna ribica povećava energiju klijanja i ujednačava rast biljaka u početnim fazama razvoja. Pojačava razvoj (bokorenje, gustoću i masu) i apsorpciju korjena smanjujući potrebu biljaka za vodom.Održava biljke u visokoj kondiciji i povećava njihovu otpornost na stres nastao uslijed bolesti, mraza, suše, prekomjerne vlage, gušenja korjena, neodgovarajuceg pH i visoke koncentracije soli u zemljištu. Poboljšava kvalitativne i kvantitativne osobine ploda (čvrstina, okus, miris, nivo šećera i drugo).
Razgrađuje nedostupne i neiskorištene minerale i mineralno gnojivo u zemljištu i čini ih dostupnim za biljku.Ubrzava razgradnju organske materije u raspadanju (žetveni ostaci na površini i u zemljištu) i pretvara je u dodatnu hranu za biljke. Poboljšava kvalitetu zemljišta (plodnost, nivo humusa, vodni, zračni i toplotni režim). Umanjuje posljedice primjene herbicida (herbicidni šok) na biljku.
Povećava količinu klorofila i jača fotosintezu i pri nižem intenzitetu svijetlosti. Aktivira imunitet i umanjuje mogućnost oboljevanja biljke usljed napada gljivičnih i bakterijskih patogena.