Opis

Proizvod dobiven miješanjem kalcija i sumpora i učinkovit kao fungicid na svim kulturama posebice na koštičavom voću, maslinama, grožđu. Koristi se protiv bolesti lista, kao što je kozičavost i šupljikavost. Aspida je i insekticidni repelent.
Gnojivo se primjenjuje folijarno – vapneni sumpor, dopušteno za organsku poljoprivredu.